Září

Cvičení v přírodě

Školní rok začal výpravou do přírody. Navštívili jsme přerovské laguny a jejich sportoviště. Páťáci si zahráli vybíjenou i fotbal, vyřádili se na louce i průlezkách a něco nového se dozvěděli také o přírodě. 

Se švihadlem
Vzhůru nohama
V síti

Sportovní den

Na fotografiích to vypadá, jako bychom se jenom krmili, ale opak je pravdou, chvíle pro svačinu byla tou jedinou, kdy bylo možno vytvořit nerozmazané fotky, jinak totiž byli všichni páťáci neustále v pohybu.

V přírodě chutná
Užíváme si
Cesta ke škole

Výtvarná výchova

Ve výtvarné výchově jsme vytvořili první letošní díla. Zavzpomínali jsme na dovolenou u moře a nakreslili si loďku na vlnách. Použili jsme černý fix i vodové barvy a nástěnka se jen modrá našimi výkresy.

S úsměven jde všechno líp...
Naše veledíla
Obrázky i s pravidly třídy

Opakujeme český jazyk

Při opakování abecedy jsme si vytvořili lístečky s napsanými slovy, které jsme správně seřadili. K opakování shody přísudku s podmětem jsme využili fólii. Každý si vybral kartičku s různým stupněm obtížnosti, doplnil nebo opravil věty, a potom si na kartičkách se správným řešením ověřil, jak na tom je.

Řadíme slova podle abecedy.
Jak se nám dařilo?
Vítězoslavný úsměv

Vlastivěda

V hodinách vlastivědy se neobejdeme bez příruční mapy. Učíme se o našem kraji a vyhledáváme i krajská města, která patří ke krajům ostatním. Kraj ke krajskému městu přiřazujeme i na zalaminovaných lístečcích.

Vzorný student
Hledám, hledáš, hledáme...najdeme?
K čemu to město patří?

Pracovní činnosti

V hodinách pracovních činností děti pod vedením paní učitelky Kopecké tvořily papírové draky. Ti rychlejší žáci se ještě postarali o naše pokojové květiny a pomohli jim od prachu na listech.

Příprava
Květiny v dobrých rukou
Svědomití zahradníci.