Prosinec

Mikuláš

Letos k nám Mikuláš dorazil až po čertech a během té chvilky, než spolu s ním dorazily nebeské bytosti, to vypadalo, jako kdyby se 5. A prohnalo tornádo. Čerti se totiž neomylně vrhli na zlobivce, kteří se před nimi snažili utéct, popadli je a násilím odvlekli ze třídy. Mikuláš potom ve třídě odměnil hodné žáky a čerti nám k naší smůle nepříliš polepšené dareby za chvilku vrátili. Jestli se hříšníci vykoupili písničkou, naslibovali hory doly nebo se i čerti zalekli toho, že by je měli v pekle, to už se asi nedozvíme. 

Zimní tvoření

Ve výtvarné výchově jsme si vyzdobili třídu obrázky se zimním městečkem. Nejdříve jsme si připravili barevné pozadí. Na pozadí jsme doplnili různé domečky z bílého papíru, které jsme dotvořili pouze černým fixem.

Návštěva baletního představení

Letos jsme v předvánočním období místo kina navštívili Městský dům v Přerově a zhlédli baletní představení Louskáček v podání Moravské školy Olomouc. Účinkující děti byly v podobném věku jako naši žáci a jejich taneční výkony byly velmi zdařilé.  

Vánoční jarmark

V prosinci u nás ve škole proběhla také celoškolní akce pro veřejnost - Vánoční jarmark. Letos v naší třídě s přípravou a organizací pomáhalo i několik žákyň 5. A. Také jejich pomoc přispěla k tomu, že se jarmark skvěle vydařil.

Výtvarná soutěž

Protože mezi sebou máme šikovné výtvarníky, přihlásili jsme se do soutěže, kterou pořádalo Stavební bytové družstvo Přerov. Každý žák z naší třídy namaloval obrázek na téma: "Čím bych chtěl/a být" a vybrané obrázky putovaly na místo určení. Naší šikovné spolužačce se podařilo získat s obrázkem kadeřnice 2. místo a my jí k umístění blahopřejeme.

Předvánoční dopoledne

Posledním školním dnem kalendářního roku byl 21. prosinec, který jsme si přišli do školy užít skoro všichni. Třídu jsme si upravili, sedli si s kamarády, trošku se učili, trošku si hráli a strávili dopoledne těšením na poslední hodinu, která byla věnována rozdávání dárečků.