Leden

Tři králové

Na začátku ledna jsme se ve výtvarné výchově věnovali Kašparu, Melicharu a Baltazarovi, které jsme si vytvořili z barevného papíru a papírových kapesníčků.

Projekt Městské knihovny v Přerově

V říjnu jsme se zapojili do projektu "Nevídáno neslýcháno aneb Děti kreslí Kainara", k vybraným básním Josefa Kainara děti tvořily ilustrace. V lednu proběhlo vyhodnocení nejzdařilejších prací spojené s výstavou. Mezi oceněnými byl i jeden z žáků naší třídy. Všechny děti, které obrázky nakreslily, byly odměněny obrázkovým kalendářem.

Odměna pro vítěze
Výstava prací
Obrázkový kalendář

Lednové pracovní činnosti

V pracovních činnostech jsme si zopakovali své šicí dovednosti a vyšili prostírání.