Říjen

Evropský den jazyků

V hodině AJ se naši páťáci zapojili do projektu s názvem Evropský den jazyků, který pod vedením svých vyučujících připravili žáci druhého stupně naší školy. Projekt byl velmi dobře vymyšlený a na žáky čekalo množství hádanek, úkolů i ochutnávek dobrot daného státu. Naši páťáci si to opravdu užívali, dokonce měli problém s návratem do další vyučovací hodiny.

Hlavní město
Ochutnávka
Státní delegace

Deštníky

Ve výtvarné výchově jsme přivolávali déšť pomocí vlastnoručně vytvořených barevných deštníků.

Vlastivěda

V hodinách vlastivědy se učíme o naší vlasti a jejích krásách. Naše hlavní město jsme si důkladně prozkoumali při doplňování pracovních listů. Prokousali jsme se textem v učebnici a procvičili si vyhledávání informací. Nakonec jsme si nakreslili obrázek a udělali výstavku hotových prací.

V pilné práci
Vzorně srovnaná lavice
Naše díla

Projekt "Záložka"

V letošním roce se naše škola opět zapojila do projektu, který spojuje děti z České republiky a Slovenska. V hodinách výtvarné výchovy děti vyrobí záložku do knihy na určité téma a vybrané záložky putují od nás na Slovensko a obráceně. Naše třída letos vyráběla knihovny s nejvybranějšími tituly knih, které byli žáci schopni vymyslet.

Strašidelný hrad

Ke konci října to na naší škole vypadá vždy trochu strašidelně, před blížícím se dnem strašidel se tematicky vyzdobí třídy a děti se těší na den, kdy se budou moci ve škole i trochu bát. Letos jsme si třídu vyzdobili strašidelnými hrady a sympatickými duchy. 

Halloween

Stejně jako v loňském roce bylo pro žáky na prvním stupni připraveno halloweenské dopoledne plné strašidelných her a soutěží.