Základní škola Přerov, Svisle 13                                                                                                          Školní rok 2018/2019             třída 5. A

 Pololetní písemné práce: M: 14. ledna, ČJ: 16. ledna 

Uzavření klasifikace za 1. pololetí do 17. ledna 2019.   

Předběžně: 30. ledna během dopoledne proběhne soutěž "Hejtmanův pohár" na 1. stupni (organizace dopoledne bude upřesněna)

Rozdávání pololetního vysvědčení: 31. ledna během 5. vyučovací hodiny

Poděkování:

* mamince Terezky F. za kancelářské potřeby

* rodičům Ondry V. za kopírovací papíry

 a laminovací fólie

* rodičům Patrika B. za papíry do kopírky

 a papírové utěrky

* rodičům Honzíka a Radima za kopírovací

 papíry a fixy

* mamince Jakuba Kr. za kopírovací papíry

* mamince Jakuba Ko. za kopírovací papíry

Velmi si ceníme vaší podpory a moc děkujeme.

                                      třídní učitelka a celá 5. A