Základní škola Přerov, Svisle 13                                                                                                          Školní rok 2018/2019             třída 5. A

Poděkování:

* mamince Terezky F. za kancelářské potřeby

* rodičům Ondry V. za kopírovací papíry

 a laminovací fólie

* rodičům Patrika B. za papíry do kopírky

 a papírové utěrky

* rodičům Honzíka a Radima za kopírovací

 papíry a fixy

* mamince Jakuba Kr. za kopírovací papíry

* mamince Jakuba Ko. za kopírovací papíry

Velmi si ceníme vaší podpory a moc děkujeme.

                                      třídní učitelka a celá 5. AInformace ke sběru papíru v tomto školním roce:


* sběr na školním dvoře bude probíhat dvakrát ročně

 * od 15. do  19. října 2018

* od 11. do 15. března 2019 

* v průběhu roku je možné vozit sběr do sběrných dvorů TSMPr (ulice Na Hrázi, ulice Želatovská, otevřeno je v Po až Pá 7:00 až 17:00 a v So 8:00 až 16:00)

* ve sběrném dvoře rodič nahlásí školu a třídu, ve škole následně odevzdá potvrzení o odevzdání papíru a třídní učitelka si zapíše a uloží doklad (Pozor - přijímáme pouze doklady ze sběrných dvorů TSMPr)

* vyhodnocení sběru proběhne ve škole za 1. pololetí a za 2. pololetí

* do vyhodnocení budou zařazeni všichni žáci, kteří odevzdali papír (u školy i do sběrného dvora dohromady)

Předem děkujeme za podporu naší školy