Březen

Škola v přírodě

Krajinou Bílých Karpat

Po dvou letech jsme se vrátili na známá místa, ocitli jsme se v hotelu Jelenovská v oblasti Bílých Karpat. Výuka i další aktivity probíhaly v duchu projektu "Modré nebe", který byl zaměřený na poznávání a ochranu přírody.

Krajina Bílých Karpat virtuálně
Skupiny tvoří vlastní krajinný projekt
Nejlepší týmy

Návštěva ENVICENTRA

Navštívili jsme dva výukové programy zaměřené na ekologickou výchovu. Jedním z programů byl "Ptačí svět", kdy jsme se seznamovali se způsobem života různých ptačích druhů, dalším byl projekt "Kdo to tady byl", kdy jsme podle stop a různých dalších znaků poznávali, který živočich se mohl v lese pohybovat.

Praktická ukázka
Výroba krmítka
Stopaři

Korálkáři

Na návštěvu k nám zavítala paní Obšívačová, která se věnuje výrobě uměleckých předmětu ze skla. 

Prohlídka výrobků
Pracovní materiály
Nakupujeme

Talentmánie

Své dovednosti mohly děti předvést v rámci soutěžního večera při "Talentmánii". V soutěži se objevili kouzelníci s kartami, komici, kteří vyprávěli vtipné historky, nebo sehráli zábavné scénky. Děvčata předvedla vystoupení se švihadly a své umění ukázala i šikovná mažoretka.

Kouzlení s kartami
Naše mažoretka
Talenti

Před usnutím

Po náročném dni se jde do HAJAN s úsměvem.

Den otevřených dveří

Dnes jsme se mimořádně potkávali ve škole v sobotu. V naší třídě byla v rámci Dne otevřených dveří na ZŠ Svisle připravena "Škola hrou", kdy si děti i rodiče mohli vyzkoušet různé pomůcky a hry, které ve škole máme a využíváme je ve výuce i v práci s dětmi s podpůrnými opatřeními v rámci pedagogické intervence.

Pracovní zaujetí
Přemýšlí celá rodina
Kdo dřív?

Paralympiáda

Ve spolupráci s kolektivem centra aplikovaných pohybových aktivit na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci se uskutečnila ve středu 27. března na naší škole PARALYMPIÁDA. Žáci 5. ročníku si vyzkoušeli na vlastní kůži, jak žijí a sportují lidé se smyslovým nebo tělesným postižením.
V rámci akce se děti kromě jiného naučily, jak se chová průvodce k nevidomému člověku, vyzkoušely si chůzi s bílou holí i pohyb na vozíku pro tělesně postižené. Naučily se hrát např. goalball a bocciu. Naši školáci si dopoledne po sportovní stránce opravdu užili a získané znalosti a dovednosti budou moci uplatnit i v běžném životě. 

Goalball
Sportovní vozík v akci
Chůze s bílou holí