Březen

Přichází jaro - jarní víly

S příchodem jara jsme vyměnili výzdobu ve třídě. Místo zasněžených krajinek se ve třídě objevily květinové víly.

Přesné rozmístění květin
Květinové víly
Kam s tím lístkem?

Den otevřených dveří

Dnes jsme se mimořádně potkávali ve škole v sobotu. V naší třídě byla v rámci Dne otevřených dveří na ZŠ Svisle připravena "Škola hrou", kdy si děti i rodiče mohli vyzkoušet různé pomůcky a hry, které ve škole máme a využíváme je ve výuce i v práci s dětmi s podpůrnými opatřeními v rámci pedagogické intervence.

Pracovní zaujetí
Naše holčičí parta
Kdo dřív?

Vitamínový den

Jako doprovodná akce k projektu Ovoce do škol proběhlo i letos setkání s pracovníky, kteří pro naše děti připravují ovocné a zeleninové svačinky. V rámci Vitamínového dne děti ochutnaly přírodní dobroty i ovocné a zeleninové džusy.

Je to dobré?
Zdravá hostina
Budoucí hospodyňky

Malujeme kraslice a vyrábíme přáníčka

Před Velikonocemi jsme v rámci připomenutí lidových tradic vyráběli kraslice. Každý si přinesl nejméně jedno vyfouknuté vajíčko a nejdříve si je celé nabarvil inkoustem. Modrá vajíčka jsme nechali zaschnout a poté jsme se pustili do zdobení pomocí zmizíku. Většině dětí se práce opravdu moc povedla. S podobným výsledkem, ale jinou techniku jsme vytvářeli velikonoční přání. Výkresy jsme pokryli vrstvou vosku z voskovek a přebarvili tuší. Z černého papíru jsme vystřihli obrys vajíčka a vyryli vzor kraslice. Dále jsme postupovali jako obvykle. Přání si každý napsal podle sebe.

Lidové tvoření
Kraslice
Hotová přání

Den učitelů - Žáci učí spolužáky

Při příležitosti Dne učitelů se konal projektový den, v rámci kterého žáci vyšších ročníků přišli učit na 1. stupeň. Samotné výuce předcházela konzultace k probíranému učivu a důkladná příprava vyučovaných hodin. V naší třídě nejvíce zaujala hodina českého jazyka, ve které si čtvrťáci zahráli i několik didaktických her. 

Pozorně nasloucháme v ČJ
Píšeme nekonečnou větu
Početní král v M