Červen

Loučení se školním rokem

Školní parlament pod vedením paní učitelky Odradovcové připravil pro žáky 1. stupně rozloučení se školním rokem. Zástupci tříd připravili pro ostatní spolužáky hry, soutěže i vědomostní kvízy. Krásné počasí přispělo k tomu, že si děti loučení se školou pěkně užily.

Olympiáda

Jako každý rok byla i letos sportovní olympiáda ukázkou našich sportovních dovedností, ale i zkouškou toho, jak se dovedeme vyrovnat se situací, kdy se úplně všechno nepodaří. Sportovní výkony byly výborné, ale na přiznání vlastních nedostatků budeme muset ještě zapracovat. Po dlouhém a urputném hlasování se naše třída rozhodla pro název "LOJZÁCI"      a i s tímto neobvyklým názvem se nám podařilo získat (spolu s 5. B) 1. místo v naší kategorii.

Konec roku a hlava plná ...

Školní rok skončil a z vás páťáků budou po prázdninách šesťáci. Nastává doba odpočinku od úkolů a školních povinností, ale i těšení na změny, které s sebou přinese přestup na druhý stupeň.

Milé holky a milí kluci, až se někdy v budoucnu budete rozhodovat, jak se zachovat, vzpomeňte si na jedno z našich pravidel: "Všechno dobré (ale i zlé) co uděláš, se ti vrátí."

Mějte se krásně!