Květen

Dopravní výchova

V květnu jsme se opět po nějakém čase vypravili na Atlas, abychom předvedli své umění v jízdě na kole a také nás čekaly závěrečné zkoušky pro cyklisty. Několik týdnů ani nekáplo a zrovna tento den začalo usilovně pršet. Z praktických jízd nakonec nic nebylo, protože v dešti a v pláštěnkách to prostě nešlo, ale testům jsme se nevyhnuli. Průkaz cyklisty si i tak někteří svými znalostmi vybojovali.

Umíme a známe
Čekáme na pokyny
Tak takhle tedy opravdu ne!

Divadelní představení

Na jeden květnový pátek jsme se dlouho těšili, čekalo nás baletní představení v Moravském divadle Olomouc, kam jsme se slavnostně nastrojení autobusem vypravili. Balet Tarzan všechny zaujal a dokonce ukáply i slzičky, tak byla některá děvčata dojatá. 

Cesta do Olomouce
Řadíme se pod hereckými osobnostmi
4. A v divadle

Naši motýli a správně prostřený stůl

V pracovních činnostech a ve výtvarné výchově jsme se zabývali obrázkem přírody s motýly a učili jsme se, jak má vypadat správně prostřený stůl a jaké zásady je potřebné dodržovat při stolování.

Stolování