Květen

Zdravé a nezdravé stravování

Ve výtvarné výchově jsme se v návaznosti na učivo přírodovědy zabývali zásadami zdravého stravování. Ve dvojicích se páťáci vyřádili při vytváření koláže s Otesánkem.

Šnečci

Dalším naším květnovým dílem byli šnečci. Zopakovali jsme si barvy základní a doplňkové, které jsme zkombinovali při vlastní kresbě.