Listopad

Dopravní výchova

Začátkem listopadu jsme opět po nějaké době zavítali do Střediska volného času Atlas v Přerově, abychom završili teoretickou výuku dopravních znalostí. Vzhledem k tomu, že od deseti let se může každý žák stát samostatným účastníkem dopravního provozu jako cyklista, byla výuka zakončena i testem. Každý úspěšný řešitel testu, který na jaře předvede i své dovednosti na dopravním hřišti, se může stát držitelem průkazu cyklisty. Někteří zatím dostatečné znalosti nepředvedli a je jen na nich, jestli se z neúspěchu poučí a při opravném testu si neudělají ostudu. Všem šikovným blahopřejeme.

Názorné vysvětlování
Důležité značky
Výbava cyklisty

Zdravověda

V rámci povinných témat v hodinách vlastivědy jsme kromě dopravní výuky absolvovali i praktický nácvik první pomoci, správný postup při přivolání složek integrovaného záchranného systému a řešení rizikových situací v běžném životě. Studentky střední zdravotnické školy vedly výuku skvěle a při praktickém nácviku si děti mohly navzájem ověřit uplatnění teoretických poznatků pod odborným vedením. 

Ukázka ošetření
Zachraňujeme 
Přiložení tlakového obvazu

Listopadové tvoření

Ve výtvarné výchově i v praktických činnostech jsem se zabývali podzimními tématy. Pracovali jsme především s papírem a dalším drobným materiálem, modelovali jsme i skládali tangramy. Naše pečlivá práce se projevila při vytváření deštníků i podzimních stromů.

Zpráva a oznámení, denní tisk

V hodinách českého jazyka jsme pracovali s informacemi, které můžeme získat v denním tisku. Učili jsme se odlišit zprávu od oznámení i reklamního sdělení, které se nás snaží zmanipulovat ke koupi něčeho, co vůbec nepotřebujeme. Pracovali jsme samostatně i ve skupinách.